VietinBank miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT đến từ IFC và BTMU

0
274

Thay vào đó, đại hội đồng cổ đông cũng thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2014 – 2019 đối với ông Hiroshi Yamaguchi, Phó trưởng phòng khối khách hàng doanh nghiệp số 3 BTMU theo đề nghị của BTMU.

Sáng nay 17/4, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2016.

Tại đại hội, các cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Michael Knight Ipson theo đề nghị của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) – thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới (World Bank Group) và miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Hiroyuki Nagata theo đề nghị của Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (BTMU).

Thay vào đó, đại hội đồng cổ đông cũng thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2014 – 2019 đối với ông Hiroshi Yamaguchi, Phó trưởng phòng khối khách hàng doanh nghiệp số 3 BTMU theo đề nghị của BTMU.

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nắm giữ 64,46% cổ phần tại VietinBank; BTMU và IFC là hai cổ đông lớn sở hữu tương ứng 19,73% và 7,78% cổ phần ngân hàng này.

Năm 2017, VietinBank dự kiến tăng tổng tài sản lên 1.086 nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng 14% so với năm 2016.

Năm 2017, VietinBank dự kiến tăng tổng tài sản lên 1.086 nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng 14% so với năm 2016.

Cũng tại hội nghị, các cổ đông ngân hàng này đã thông qua mức thù lao đối với hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2017. Với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là 8.800 tỷ đồng, tương ứng lợi nhuận sau thuế 7.040 tỷ đồng, HĐQT VietinBank đề xuất mức thù lao đối với HĐQT và ban kiểm soát là 0,38% lợi nhuận sau thuế 2017. Năm 2016, mức thù lao chi cho các lãnh đạo VietinBank bằng 0,35% lợi nhuận sau thuế.

Dữ liệu tại cuộc họp cho thấy, năm 2016, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt mức 8.569 tỷ đồng, ngân hàng trình cổ đông tỷ lệ 2016 là 7% và thực hiện bằng tiền mặt, tương đương với mức cổ tức năm 2015. VietinBank ước chi khoảng 2.606 tỷ đồng để trả cổ tức trên.

Về kế hoạch kinh doanh 2017, VietinBank dự kiến tăng tổng tài sản lên 1.086 nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng 14% so với năm 2016. Trong đó, dư nợ tín dụng tăng 16%, đạt mức 827 nghìn tỷ đồng; tổng nguồn huy động tăng 15%, đạt mức 996 nghìn tỷ đồng.

Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm nay với mức tăng khoảng 3%, tương đương 8.800 tỷ đồng. Tỷ lệ chi trả cổ tức trình cổ đông từ 5% – 7% trên vốn điều lệ.

Nguyễn Hiền

LEAVE A REPLY