TP Hồ Chí Minh đề xuất tháo gỡ vướng mắc về đất đai

  0
  22
  Chú thích ảnh
  TP Hồ Chí Minh vừa đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn.

  Theo UBND TP Hồ Chí Minh, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 167/NĐ-CP ngày 31/12/2017 về xử lý, sắp xếp lại tài sản công; trong đó, có cả doanh nghiệp cổ phần hóa mà vốn nhà nước từ 51% trở lên. Tuy nhiên, Nghị định này không xác định có thay thế, bãi bỏ hay tiếp tục các văn bản chỉ đạo trước đó của Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này hay không như Công văn số 10285/VPCP-ĐMDN ngày 29/11/2016, Công văn số 324/TTg-V.I ngày 7/3/2017, Thông báo số 440/TB-VPCP ngày 19/9/2017, Thông báo số 563/TB-VPCP ngày 7/12/2017 của Văn phòng Chính phủ.

  Trong khi đó, thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp đã cổ phần hóa từ trước khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước. Các doanh nghiệp kiến nghị Bộ Tài chính có ý kiến về chuyển mục đích sử dụng đất cho các dự án mà doanh nghiệp đã được chuyển mục đích sử dụng đất trước khi Thủ tướng Chính phủ có các văn bản chỉ đạo nêu trên.

  Trả lời kiến nghị này của doanh nghiệp, Bộ Tài chính cho biết đến nay chưa có văn bản thay thế, đề nghị rà soát thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ. Trên cơ sở đó, UBND TP Hồ Chí Minh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ gia các bộ, ngành có ý kiến hướng dẫn cụ thể thực hiện cho từng nội dung.

  Về trình tự thủ tục thu hồi đất theo Nghị định 167/NĐ-CP và Thông tư số 37/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính, UBND TP Hồ Chí Minh cho rằng, Luật Đất đai 2013 có những quy định khác nhau về căn cứ pháp luật, trình tự thủ tục thu hồi đất, trình tự thủ tục lập thẩm định phê duyệt phướng án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

  Từ đó, UBND TP Hồ Chí Minh đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn quy định rõ 4 nội dung gồm: trình tự thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; trình tự lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư; cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất.

  Tại Luật Đất đai 2013 chỉ đề cập tới việc thu hồi đất trước thời hạn thông báo thu hồi đất (90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp) nhưng không đề cập việc chi trả bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với các trường hợp đồng thuận và bàn giao mặt bằng trước thời hạn. Từ đó, UBND TP Hồ Chí Minh đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường phố hợp với các bộ ngành, hướng dẫn để đảm bảo cơ sở pháp lý áp dụng chung trên địa bàn thành phố.

  LEAVE A REPLY