Thủ tướng giục ngành thống kê ‘đo đếm’ kinh tế ngầm vào GDP

  0
  1374
  Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu cơ quan thống kê hoàn thiện phương pháp tính, tính đúng, đủ kinh tế phi chính thức vào quy mô kinh tế.

  Dự hội nghị triển khai kế hoạch Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch & Đầu tư) ngày 22/1, một lần nữa yêu cầu “tính đúng, đủ quy mô kinh tế” lại được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc nhở cơ quan thống kê. Đây là lần thứ 3 lãnh đạo Chính phủ yêu cầu ngành thống kê cần thay đổi lại cách tính GDP.

  Đánh giá cao nỗ lực của ngành thống kê năm 2017 đã đưa ra dự báo sát, kịp thời giúp Chính phủ điều hành linh hoạt kinh tế vĩ mô, góp phần tăng trưởng kinh tế vượt kế hoạch Quốc hội giao, đạt 6,81%, nhưng người đứng đầu Chính phủ cũng cho rằng công tác thống kê còn nhiều tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

  Theo Thủ tướng, thu thập và chất lượng thông tin thống kê còn bất cập; phương pháp chế độ thống kê hiện còn bỏ sót lớn khi chưa tính được khu vực kinh tế phi chính thức vào GDP.

  “Ít ra chúng ta đã bỏ sót 2% GDP do không có số liệu quản lý từ dưới lên trên để tính được kinh tế phi chính thức vào GDP”, Thủ tướng nói và giục cơ quan thống kê sớm hoàn thành cách tính mới trong 6 tháng đầu năm 2018.

  Thủ tướng tham dự hội nghị triển khai nhiệm vụ Tổng cục Thống kê ngày 22/1. Ảnh:VGP

  Thủ tướng tham dự hội nghị triển khai nhiệm vụ Tổng cục Thống kê ngày 22/1. Ảnh:VGP

  Liên quan tới việc tính lại GDP, tại cuộc họp công bố tổng điều tra kinh tế 2017 mới đây, ông Nguyễn Bích Lâm – Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, việc thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát nhằm thu thập đầy đủ thông tin của các hoạt động kinh tế thực tế đang diễn ra và ảnh hưởng đến quy mô nền kinh tế nhưng chưa được đo lường, tính toán đầy đủ trong GDP.

  Người đứng đầu Tổng cục Thống kê ước tính, kinh tế phi chính thức hiện chiếm chưa tới 30% GDP. Năm 2018, cơ quan này sẽ điều chỉnh quy mô GDP trên cơ sở kết quả của Tổng điều tra nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2016, Tổng điều tra kinh tế năm 2017. Sau khi đề án thống kê khu vực kinh tế chưa quan sát được Chính phủ xem xét, phê duyệt, ngành thống kê sẽ cùng các bộ, ngành, địa phương tìm giải pháp có tính khả thi để triển khai thực hiện, từng bước tính toán đầy đủ hơn quy mô chỉ tiêu GDP.

  Cũng tại hội nghị ngành thống kê, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ngành nâng cao chất lượng thống kê và dự báo kinh tế vĩ mô để dễ dàng hơn cho bộ chủ quản trong hoạch định chính sách. “Tôi đề nghị số liệu ngành thống kê phải tin cậy, không bỏ sót, không tính trùng, làm sao số liệu nào chính sách đó. Toàn ngành phải thực hiện chuẩn hóa quy trình quốc tế của ngành thống kê, số liệu thống kê đưa ra phải là những con số biết nói”, lãnh đạo Chính phủ lưu ý.

  Ông cũng nhắc nhở các Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh phối hợp chặt chẽ, cung cấp kịp thời số liệu cho ngành thống kê, giúp Chính phủ điều hành kinh tế chính xác.

  Báo cáo do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm trình bày tại hội nghị cho biết trong năm 2017, toàn ngành đã thực hiện một cuộc tổng điều tra và 28 cuộc điều tra thống kê lớn, quan trọng trong kế hoạch, trong đó có cuộc tổng điều tra kinh tế. Tổng điều tra kinh tế năm 2017 lần đầu tiên thu thập thông tin về hoạt động gia công hàng hóa cho nước ngoài của các doanh nghiệp, của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

  Tổng cục Thống kê đã xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế từng quý năm 2017 và đề xuất các giải pháp báo cáo Thủ tướng, các Phó thủ tướng làm căn cứ để chỉ đạo, điều hành.

  Cơ quan này đã thành lập Tổ công tác thực hiện biên soạn GRDP; đã xây dựng, cài đặt và triển khai phần mềm biên soạn số liệu GDP toàn quốc và GRDP cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đúng kế hoạch.

  Năm 2018, Tổng cục Thống kê sẽ tiếp tục nghiên cứu và cải tiến các phương án điều tra phù hợp với tình hình thực tế, tập trung vào nghiên cứu cải tiến phương án điều tra doanh nghiệp theo hướng tăng cường sử dụng dữ liệu thuế. Nghiên cứu phương pháp luận và chuẩn bị cho việc chuyển đổi năm gốc so sánh từ năm 2010 sang năm 2020.

  Anh Minh

  LEAVE A REPLY