Ông Mai Lương Khôi làm Tổng cục trưởng Thi hành án dân sự

  0
  14

  Ông Mai Lương Khôi đã có gần một năm làm quyền Tổng cục trưởng từ khi Tổng cục trưởng Hoàng Sỹ Thành nghỉ hưu vào tháng 12/2017. Trước đó ông làm Tổng cục phó, Phó giám đốc Sở Tư pháp TP HCM.

  Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long (bên trái ảnh) và ông Mai Lương Khôi tháng 7/2018.

  Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long (bên trái) và ông Mai Lương Khôi.

  Tổng cục Thi hành án Dân sự, đây là đơn vị cấp Tổng cục duy nhất của Bộ Tư pháp – đơn vị giúp Bộ trưởng Tư pháp quản lý nhà nước về công tác thi hành án dân sự, hành chính trên cả nước.

  Ngay sau khi thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, ngày 14/1/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành Sắc lệnh số 13, đặt nền móng cho việc hình thành nền tư pháp xét xử của chế độ mới, quy định cách tổ chức toà án và các ngạch thẩm phán trong nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

  Đây cũng là Sắc lệnh đặt cơ sở pháp lý đầu tiên cho việc tổ chức thi hành án dân sự tại Việt Nam.

  LEAVE A REPLY