Người mua căn hộ chung cư vì sao phải nộp thêm tiền sử dụng đất?

0
374

Chủ đầu tư đã om việc làm sổ đỏ tới 10 năm còn bắt các chủ căn hộ từ tầng 4 trở xuống phải nộp thêm tiền sử dụng đất.

Tôi mua căn hộ chung cư ở tầng 2 vào năm 2005. Do những lý do nào đó từ phía chủ đầu tư nên tận tới năm 2012, chung cư mới được làm sổ đỏ. Khi tôi làm thủ tục, đại diện chủ đầu tư cho biết, các căn hộ từ tầng 4 trở xuống phải nộp thêm tiền sử dụng đất.

Tôi không đồng ý vì tiền bán căn hộ đã bao gồm tiền sử dụng đất. Xin hỏi việc chủ đầu tư yêu cầu chúng tôi đóng tiền sử dụng đất có đúng không? Tại sao có người đóng, người không phải đóng?

Lê Đức Duật

Luật sư trả lời

Điều 2 Nghị định 45/2014/ NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định đối tượng thu tiền sử dụng đất bao gồm:

– Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở;

– Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;

– Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;

– Tổ chức kinh tế được giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng (sau đây gọi tắt là đất nghĩa trang, nghĩa địa);

– Tổ chức kinh tế được giao đất để xây dựng công trình hỗn hợp cao tầng, trong đó có diện tích nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê.

Theo quy định trên, Nhà nước không thu tiền sử dụng đất trực tiếp của các hộ dân mua nhà của chủ đầu tư mà chủ đầu tư mới là đối tượng nộp tiền.

Theo khoản 1 Điều 6 Thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP: “Việc phân bổ tiền sử dụng đất đối với trường hợp công trình xây dựng nhiều tầng gắn liền với đất được Nhà nước giao đất cho nhiều đối tượng sử dụng quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP được thực hiện như sau:

1. Đối với công trình xây dựng là nhà cao tầng, nhà chung cư, nhà có mục đích sử dụng hỗn hợp (trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này), tiền sử dụng đất được phân bổ cho từng đối tượng sử dụng theo hệ số phân bổ nhân (x) với diện tích nhà của từng đối tượng sử dụng”.

Do đó, chủ đầu tư phải nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước. Sau đó, khi tính toán giá bán căn hộ chung cư, chủ đầu tư sẽ phải tính toán giá bán dựa trên giá trị của căn hộ và tiền sử dụng đất được phân bổ cho các căn hộ. Vì vậy, thông thường giá bán căn hộ đã bao gồm tiền sử dụng đất rồi. Tuy nhiên, nếu trong hợp đồng mua bán giữa bạn và chủ đầu tư có thỏa thuận về việc các căn hộ từ tầng 4 trở xuống phải nộp thêm tiền sử dụng đất thì bạn phải nộp thêm tiền sử dụng đất như thỏa thuận trong hợp đồng.

Trường hợp bạn và chủ đầu tư không thỏa thuận về việc các căn hộ từ tầng 4 trở xuống phải nộp thêm tiền sử dụng đất mà đại diện chủ đầu tư lại yêu cầu các căn hộ từ tầng 4 trở xuống phải nộp thêm tiền sử dụng đất là không đúng. Bạn không cần phải trả thêm tiền sử dụng đất theo yêu cầu của đại diện chủ đầu tư.

Luật sư, Thạc sĩ Phạm Thanh Bình
Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội

LEAVE A REPLY