Ngôi đình trăm tuổi nằm trong lòng cây bồ đề ở miền Tây

    0
    65

    Các cột, rường đã mục hoàn toàn, không còn kết nối. Trước kia, khi đình còn nguyên vẹn, đây là nơi tổ chức lễ lội, lớn nhất là các lễ kỳ yên, thượng điền, hạ điền, và lễ cầu Ông của người dân trong vùng

    LEAVE A REPLY