MIC đặt kế hoạch doanh thu 4.500 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng

  0
  161

  Đến dự đại hội, về phía Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có Thượng tướng Lê Hữu Đức – Chủ tịch HĐQT, bà Vũ Thị Hải Phượng – Trưởng Ban Kiểm soát cùng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối Đầu tư, Lãnh đạo Phòng quản lý công ty con; Về phía MIC có ông Uông Đông Hưng – Phó TGĐ MB, Chủ tịch HĐQT, ông Phan Phương Anh – Thường trực HĐQT, ông Nguyễn Quang Hiện – TT HĐQT, Tổng Giám đốc, bà Nguyễn Thị Phương Thúy – Trưởng Ban kiểm soát và gần 40 cổ đông đại diện cho 70.731.000 cổ phần, đạt 88,41% số cổ phần tham dự đại hội cùng cơ quan thông tấn báo chí đến dự, đưa tin.

  Trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế với định hướng hoạt động trong năm 2016 của MIC là “Hoàn thiện chiến lược và phát triển bền vững”. Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và toàn thể CBNV MIC đã nỗ lực vượt qua khó khăn hoàn thành vượt mức kế hoạch mà đại hội cổ đông giao cho. Tổng doanh thu đạt 1.908 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch, tăng trưởng 19,7%, tỷ lệ bồi thường dưới 32%, quỹ dự phòng đạt gần 1.000 tỷ đồng (tăng 67,6%), lợi nhuận đạt 88 tỷ đồng, đạt 122% kế hoạch, tăng trưởng 75,6%, tỷ lệ cổ tức dự kiến 8%.

  Cơ cấu doanh thu nghiệp vụ của MIC chuyển dịch theo hướng bền vững giảm tỷ trọng xe cơ giới, tăng tỷ trọng bảo hiểm tài sản kỹ thuật và hàng hải, đẩy mạnh khai thác bảo hiểm qua các kênh Bancass, đăng kiểm đem lại tăng trưởng doanh thu cao. MIC hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên 800 tỷ đồng nhằm nâng cao năng lực tài chính, khả năng cạnh tranh, mở rộng mạng lưới công ty thành viên lên 54 đơn vị, gần 400 phòng kinh doanh và hơn 2.500 đại lý tại hầu khắp các tỉnh, thành. Hoạt động đầu tư khởi sắc mang lại nguồn lợi nhuận chính cho MIC, tài sản sinh lời đạt gần 1.400 tỷ đồng, tăng 40%, doanh thu đầu tư tài chính đạt 110 tỷ đồng, tăng 39,3%.

  MIC hoàn thiện chiến lược giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2025 với 3 trụ cột, 4 nền tảng cùng công tác quản trị, điều hành kinh doanh tiệm cận theo chuẩn mực quốc tế Slovency 1,2. Trong năm 2016, MIC và Deloitte ký hợp tác triển khai dự án tái cấu trúc hoạt động kinh doanh bảo hiểm (gọi tắt là E2E) nhằm nâng cao hiệu suất công việc, cải tiến các quy trình cốt lõi theo chuẩn mực quốc tế để đáp ứng tham vọng tăng trưởng nhanh của MIC; tạo ra sự phối hợp hiệu quả giữa các cá nhân, bộ phận, đơn vị trong chuỗi giá trị cung ứng đồng thời đem lại sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ bảo hiểm của MIC.

  Phát biểu tại đại hội, Thượng tướng Lê Hữu Đức – Chủ tịch HĐQT Ngân hàng MB biểu dương những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2012-2017 của HĐQT MIC, trong nhiệm kỳ mới MIC tiếp tục hoàn thiện chiến lược 2017-2022 với mục tiêu là nhà bảo hiểm bán lẻ thuận tiện hàng đầu, lọt vào TOP 3 DNBH năm 2025. MIC tập trung nâng cao năng lực tài chính, xây dựng lộ trình tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng vào năm 2020 cùng kế hoạch niêm yết trên sàn chứng khoán, đầu tư công nghệ thông tin, thực hiện số hóa, nâng cao chất lượng bộ máy quản trị, thu hút nhân tài hướng đến là doanh nghiệp được yêu thích, tăng cường công tác quản trị rủi ro, hoạt động kiểm tra, kiểm soát đảm bảo minh bạch, phối hợp với MB triển khai bán chéo trong MB group.

  Chủ tịch đánh giá thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành MIC đều là những nhân tố trẻ, có năng lực, MIC sẽ hoàn thành thắng lợi kế hoạch 2017-2022 trở thành DNBH hàng đầu tại Việt Nam.

  Thượng tướng Lê Hữu Đức - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng cổ thường niên 2017 Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội.
  Thượng tướng Lê Hữu Đức – Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng cổ thường niên 2017 Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội.

  Đại hội nhận được sự nhất trí 100% biểu quyết của các cổ đông thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát, Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017 và kế hoạch giai đoạn 2017-2022 với quyết tâm doanh thu đạt 4.500 tỷ đồng, vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng, ROE 13%, mở rộng mạng lưới nước ngoài, các tờ trình phân phối lợi nhuận, tờ trình niêm yết cổ phiếu, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và lựa chọn Công ty kiểm toán, tờ trình sửa đổi điều lệ và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

  Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2017 – 2022 đạt tỷ lệ phiếu bầu cao, HĐQT có 5 thành viên là ông Uông Đông Hưng, ông Nguyễn Quang Hiện, ông Phan Phương Anh, ông Lê Viết Hải và ông Dư Cao Sơn; Ban kiểm soát có 3 thành viên là bà Nguyễn Thị Phương Thúy, bà Dương Thị Thanh Nga, bà Lê Thị Hải Ninh.

  Ra mắt Thành viên HĐQT Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội nhiệm kỳ 2017-2022
  Ra mắt Thành viên HĐQT Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội nhiệm kỳ 2017-2022

  Năm 2017, dự báo nền kinh tế còn gặp khó khăn, thị trường bảo hiểm cạnh tranh khốc liệt, việc mua bán, sáp nhập diễn ra mạnh mẽ. Với phương châm hoạt động “Thượng tôn pháp luật, đột phá về tăng trưởng, chất lượng và hiệu quả”, HĐQT, Ban điều hành cùng toàn thể CBNV MIC quyết tâm phấn đấu tổng doanh thu đạt 2.150 tỷ đồng, sát TOP 5 DNBH tốt nhất, lợi nhuận đạt xấp xỉ 150 tỷ đồng, doanh thu Bancass tăng gấp 2, cơ cấu danh mục đầu tư bền vững, hiệu quả. Năm 2017 được xác định là năm công nghệ thông tin, bảo hiểm số, giám định online, duyệt giá tập trung, đột phá Bancass và hoàn thiện dự án End-to-End.

  Hướng tới kỷ niệm 10 năm ngày thành lập (8.10.2007-8.10.2017), toàn thể CBNV MIC quyết tâm, nỗ lực về đích sớm kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Ngân hàng MB giao trước tháng 12/2017.

  LEAVE A REPLY