Loài chim đớp ruồi di cư về Hà Nội

    0
    369

    Chim đớp ruồi cằm đen. Đớp ruồi là họ chim có nhiều loài nhất thế giới (321), chuyên sống trên cây, ăn sâu bọ, làm tổ trong hốc cây.

    LEAVE A REPLY