Khu ổ chuột của hơn 15.000 người trong di tích kinh thành Huế

    0
    35

    Mấy chục năm qua, người dân dựng nhà sinh sống ngay trên Thượng Thành (phường Thuận Thành, TP Huế, Thừa Thiên Huế), di tích nằm trong khu vực cần giữ nguyên hiện trạng.

    Theo Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, khu vực I di tích kinh thành Huế có khoảng 4.200 hộ với hơn 15.700 dân sinh sống, xâm phạm nghiêm trọng di tích. Riêng bốn phường nằm trong kinh thành Huế gồm Thuận Lộc, Thuận Thành, Thuận Hòa, Tây Lộc có khoảng 2.410 hộ dân, sống trên Thượng Thành, Eo Bầu, đàn Xã Tắc, Hộ Tịnh Tâm.

    LEAVE A REPLY