Con cả bị truất quyền thừa kế vì không chăm sóc bố lúc đau ốm

0
191

Không được bố cho thừa kế theo di chúc, nhưng anh cả tôi nói “vì là con” nên đương nhiên có phần, như thế có đúng không?

Nhà tôi có 5 anh chị em, tất cả đều lập gia đình và có công việc ổn định. Tháng 6 vừa qua, bố tôi mất, theo di chúc để lại tài sản cho vợ và 4 người con.

Với anh cả, bố không cho thừa kế vì cho rằng không làm tròn bổn phận của người con, không quan tâm, chăm sóc bố khi ốm đau.

Giờ, anh cả muốn được chia tài sản, anh nói dù không có tên trong di chúc nhưng theo pháp luật vẫn là con của bố nên vẫn được hưởng 2/3 suất của một người thừa kế bình thường.

Cho tôi hỏi, anh cả tôi nói thế có đúng không? Bố tôi để lại di chúc nhưng không chỉ định rõ phần của từng người, giờ gia đình tôi phải chia thế nào?

Nguyễn Thị An

Luật sư trả lời

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Do đó, trong di chúc, bố bạn chỉ định những ai được hưởng di sản thì người đó mới được nhận.

Tuy nhiên có trường hợp người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc, theo quy định tại Điều 644 Bộ luật dân sự 2015: “Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn 2/3 suất đó: con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng; con thành niên mà không có khả năng lao động”.

Trong trường hợp của gia đình bạn, anh cả của bạn đã thành niên và có khả năng lao động nên không thuộc trường hợp người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc, không được hưởng phần di sản bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật. Việc anh cả của bạn yêu cầu được chia 2/3 suất của một người thừa kế bình thường là không đúng.

Về việc phân chia di sản: Theo Điều 659 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về việc phân chia di sản theo di chúc, “việc phân chia di sản được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc; nếu di chúc không xác định rõ phần của từng người thừa kế thì di sản được chia đều cho những người được chỉ định trong di chúc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác”.

Như vậy, nếu di chúc của bố bạn hợp lệ, trong di chúc của bố bạn không xác định rõ phần của từng người thừa kế thì 4 anh chị em bạn và mẹ bạn có thể thỏa thuận về việc phân chia di sản. Nếu không có thỏa thuận, di sản mà bố bạn để lại được chia đều cho 4 anh chị em bạn và mẹ bạn.

Luật sư, Thạc sĩ Phạm Thanh Bình
Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội

LEAVE A REPLY