80 hộ dân trắng tay khi 1.500 tấn cá chết trên sông La Ngà

0
327
Số lượng cá bè chết trên sông La Ngà (Đồng Nai) đã tăng lên hơn 1.500 tấn, với nguyên nhân cho là do biến động môi trường.

 

LEAVE A REPLY